سازمان صنعـــــت ،معــــدن و تجـــــارت استان مازندران
تاریخ : یکشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۱
نویسنده : فریدونکنار
جناب اقاي انصار ازوج

باسلام

 انتصاب بجا وشایسته جنابعالی را به عنوان رئیس اداره صنعت، معدن وتجارت شهرستان چالوس تبریک وتهنیت عرض نموده وآرزوی موفقیت روز افزون را از خداوند متعال برایتان آرزومندم.

                                           ***********

                                    روح اله ناصحی

                   سرپرست صنعت،معدن وتجارت شهرستان فریدونکنار


موضوعات مرتبط: شهرستان فریدونکنار
تاریخ : یکشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۱
نویسنده : فریدونکنار

انتخابات هیأت مدیره اتحادیه صنف اغذیه فروشان ورستوران داران شهرستان فریدونکنار در روز چهارشنبه مورخ ۱/۹/۹۱ با حضور اعضاء انجمن نظارت بر انتخابات شهرستان برگزار گردید وپس از طی مراحل قانونی آقایان:

علی اکبر تقی نسب درزی     بعنوان رئیس

حسین اختیاری امیری          " نائب رئیس

سیدهادی رزمگر                  " بازرس

هوشنگ مثبت                    " خزانه دار

سیداسمعیل معصومیان        " دبیر

اتحادیه انتخاب گردیده شد.


موضوعات مرتبط: شهرستان فریدونکنار
تاریخ : یکشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۱
نویسنده : فریدونکنار

در مورخ ۱۲/۹/۹۱ گشت مشترکی با حضور بازرسان شرکت دخانیان استان-نماینده محترم اماکن وبازرسان این اداره جهت بازرسی وجمع آوری کالاهای  قاچاق انجام شد که در این راستا مقادیری از سیگار قاچاق کشف وضبط گردیده است.


موضوعات مرتبط: شهرستان فریدونکنار
تاریخ : یکشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۱
نویسنده : فریدونکنار

در مورخ ۱۲/۹/۹۱ جلسه هم اندیشی با حضور رئیس محترم تعزیرات شهرستانهای بابلسر وفریدونکنار و رئیس محترم مجمع امورصنفی در محل اداره صنعت،معدن وتجارت شهرستان فریدونکنار  در راستای ساماندهی بازار ورفع مشکلات واحدهای صنفی وهمچنین تقدیر وتشکر از تعامل وهماهنگی وارائه طریقهایی که از سوی رئیس تعزیرات در خصوص بررسی پرونده های تعزیری انجام شد بعمل آمده است.


موضوعات مرتبط: شهرستان فریدونکنار
تاریخ : یکشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۱
نویسنده : فریدونکنار

در مورخ ۱۱/۹/۹۱ جلسه تنظیم بازار با حضور مسئولین محترم ادارات و باحضور معاون محترم فرمانداری در محل فرمانداری شهرستان در خصوص ساماندهی بازار وتشدید بازرسی،نصب برچسب قیمت،بررسی فاکتورهای صادره وبازرسی از خبازیها ودفاتر مؤسسات اتومبیل کرایه واتومبیلهای برون شهری و... تشکیل شد.


موضوعات مرتبط: شهرستان فریدونکنار
تاریخ : پنجشنبه نهم آذر ۱۳۹۱
نویسنده : فریدونکنار

جناب آقای دوستعلی پور

ریاست محترم اداره صنعت،معدن وتجارت شهرستان محمودآباد

با سلام

اندوه ما،در غم از دست دادن پدر عزیز وبزرگوارتان در واژه نمی گنجد ، تنها میتوانیم از خداوند منان برایتان صبری عظیم وبرای آنمرحوم روحی شاد وآرام طلب کنیم.

 

سرپرست وپرسنل اداره صنعت،معدن وتجارت

 شهرستان فریدونکنار


موضوعات مرتبط: شهرستان فریدونکنار
تاریخ : دوشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۱
نویسنده : فریدونکنار
جناب آقای نصراله نصیری

سلام علیکم

انتصاب شایسته حضرتعالی را به سمت سرپرست اداره اصناف وامور تشکلهای سازمان که نشان از لیاقت وشایستگی شما دارد را به شما تبریک گفته وتوفیقات روزافزون شما را از درگاه ایز منان مسئلت داریم.

************

*ریاست وپرسنل اداره صنعت،معدن وتجارت شهرستان فریدونکنار*


موضوعات مرتبط: شهرستان فریدونکنار
تاریخ : یکشنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۱
نویسنده : فریدونکنار

با آب طلا نام حسین قاب کنید

با نام حسین یادی از آب کنید

خواهید مه سربلند و جاوید شوید

تا آخر عمر تکیه بر ارباب کنید

*فرا رسیدن ماه محرم تسلیت باد*


موضوعات مرتبط: شهرستان فریدونکنار
تاریخ : یکشنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۱
نویسنده : فریدونکنار

اولین گشت مشترک با حضور اداره صنعت،معدن وتجارت-شرکت محترم غله وخدمات بازرگانی-شرکت محترم نفت ناحیه بابلسر وفریدونکنار-مجمع امورصنفی واتحادیه خبازان در روز شنبه مورخ ۲۰/۸/۹۱ رNس ساعت ۴ بعدازظهر در سطح واحدهای خبازی شهر انجام شد که از مجموع تعداد ۲۴ واحد خبازی بازدید شده تعداد ۱۸ واحد به سیستم دوگانه سوز مجهز وتعداد ۶ واحد خبازی دیگر با دادن تعهد کتبی تا تاریخ ۲۹/۸/۹۱ به سیستم دوگانه سوز مجهز میشوند وهمچنین مقرر شد در روز چهارشنبه مورخ ۲۴/۸/۹۱ رNس ساعت ۴ بعدازظهر با ترکیب ادارات فوق گشت مشترکی در سطح شهر و روستاهای توابع جهت دوگانه سوز نموده خبازیها انجام بشود.


موضوعات مرتبط: شهرستان فریدونکنار
تاریخ : پنجشنبه هجدهم آبان ۱۳۹۱
نویسنده : فریدونکنار

حاج علی بابا درویش متولی

گرامی باد مقدمتان که آمیخته با غبار کعبه ،صفای مدینه ومعطر به عطر قبور ائمه بقیع است.

*حجکم مقبول سعیکم مشکور*

********

ریاست وپرسنل اداره صنعت، معدن وتجارت

 شهرستان فریدونکنار


موضوعات مرتبط: شهرستان فریدونکنار
تاریخ : پنجشنبه هجدهم آبان ۱۳۹۱
نویسنده : فریدونکنار

به استناد نامه شماره ۲۶۷۶۲/۷۰۱ مورخ ۱۴/۸/۹۱ سازمان صنعت،معدن وتجارت استان  ونامه شماره ۸۵۴۰۶/۴/۸۶ مورخ ۷/۸/۹۱ جناب آقای مهندس هاشمی معاون محترم امور عمرانی استانداری مازندران وتأکید رئیس محترم بحران استان،دومین جلسه دوگانه سوز نمودن واحدهای خبازی و... با حضور نماینده محترم شرکت نفت-نماینده محترم شرکت گاز-مدیریت محترم غله واتحادیه خبازان در روز سه شنبه مورخ۱۶/۸/۹۱رأس ساعت ۱۱:۳۰ تشکیل وپس از بحث وگفتگو تصمیمات خوبی اتخاذ گردیده است.


موضوعات مرتبط: شهرستان فریدونکنار
تاریخ : پنجشنبه هجدهم آبان ۱۳۹۱
نویسنده : فریدونکنار

بر اساس بند ۲۷ چهارمین صورتجلسه شورای اداری مورخ ۱۷/۷/۹۱ سازمان صنعت،معدن وتجارت استان، اولین جلسه کمیته برگزاری نمایشگاه بهاره سال۹۱ در روز سه شنبه مورخ ۱۶/۸/۹۱ رأس ساعت ۱۰صبح با حضور اعضاء محترم کمیته از جمله:

-نماینده محترم فرمانداری-نماینده محترم شهرداری-نماینده محترم  اماکن عمومی-نماینده محترم مجمع امورصنفی در محل اداره صنعت،معدن وتجارت شهرستان تشکیل شده است که موضوعات خوبی از جمله مجری نمایشگاه-مکان نمایشگاه-تاریخ برگزاری نمایشگاه-ساعت کاری نمایشگاه وحضور واحدهای تولیدی، شرکتهای پخش وعمده فروشان واحیاناً واحدهای صنفی مورد بحث وتصویب قرار گرفته است.


موضوعات مرتبط: شهرستان فریدونکنار
تاریخ : یکشنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۱
نویسنده : فریدونکنار
جناب آقای علی شفیعی 

سرپرست محترم اداره صنعت،معدن وتجارت شهرستان نور

باسلام واحترام،پیام تبریک شما که نشانه حسن نظر شما وهمکاران محترم آن اداره نسبت به اینجانب بوده را ملاحظه کردم،مراتب سپاس وقدردانی خود را به حضرتعالی اعلام نموده،توفیقات روزافزون شما را از درگاه احدیت مسئلت دارم.


                                                                                   با تشکر

                                                                                    روح اله ناصحی


موضوعات مرتبط: شهرستان فریدونکنار
تاریخ : پنجشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۱
نویسنده : فریدونکنار

به روز غدیر خم از مقام لم یزلی /  به کائنات ندا شد به صوت جلی

که بعد احمد مرسل به کهتر و مهتر /  امام و سرور و مولا علیست علی

*عید غدیر خم مبارک*

 


موضوعات مرتبط: شهرستان فریدونکنار
تاریخ : سه شنبه نهم آبان ۱۳۹۱
نویسنده : فریدونکنار
جناب آقای حمیدرضا حسیبی

سرپرست محترم اداره صنعت،معدن وتجارت شهرستان رامسر

باسلام واحترام،پیام تبریک شما که نشانه حسن نظر شما وهمکاران محترم آن اداره نسبت به اینجانب بوده را ملاحظه کردم،مراتب سپاس وقدردانی خود را به حضرتعالی اعلام نموده،توفیقات روزافزون شما را از درگاه احدیت مسئلت دارم.


                                                                                   با تشکر

                                                                                    روح اله ناصحیموضوعات مرتبط: شهرستان فریدونکنار
تاریخ : سه شنبه نهم آبان ۱۳۹۱
نویسنده : فریدونکنار
جناب آقای محمد دوستعلی پور

سرپرست محترم اداره صنعت،معدن وتجارت شهرستان محمودآباد


باسلام واحترام،پیام تبریک شما که نشانه حسن نظر شما وهمکاران محترم آن اداره نسبت به اینجانب بوده را ملاحظه کردم،مراتب سپاس وقدردانی خود را به حضرتعالی اعلام نموده،توفیقات روزافزون شما را از درگاه احدیت مسئلت دارم.


                                                                                   با تشکر

                                                                                    روح اله ناصحیموضوعات مرتبط: شهرستان فریدونکنار
تاریخ : شنبه ششم آبان ۱۳۹۱
نویسنده : فریدونکنار
جناب آقای مخلص

رئیس محترم اداره صنعت،معدن وتجارت شهرستان نکا

باسلام واحترام،پیام تبریک شما که نشانه حسن نظر شما وهمکاران محترم آن اداره نسبت به اینجانب بوده را ملاحظه کردم،مراتب سپاس وقدردانی خود را به حضرتعالی اعلام نموده،توفیقات روزافزون شما را از درگاه احدیت مسئلت دارم.


                                                                                   با تشکر

                                                                                    روح اله ناصحی
موضوعات مرتبط: شهرستان فریدونکنار
تاریخ : شنبه ششم آبان ۱۳۹۱
نویسنده : فریدونکنار
جناب آقای هادی نژاد

رئیس محترم اداره صنعت،معدن وتجارت شهرستان ساری

باسلام واحترام،پیام تبریک شما که نشانه حسن نظر شما وهمکاران محترم آن اداره نسبت به اینجانب بوده را ملاحظه کردم،مراتب سپاس وقدردانی خود را به حضرتعالی اعلام نموده،توفیقات روزافزون شما را از درگاه احدیت مسئلت دارم.


                                                                                   با تشکر

                                                                    روح اله ناصحی


موضوعات مرتبط: شهرستان فریدونکنار
تاریخ : شنبه ششم آبان ۱۳۹۱
نویسنده : فریدونکنار
جناب آقای مهندس حمیدزاده

رئیس محترم اداره مشارکت های مردمی سازمان

باسلام واحترام،پیام تبریک شما که نشانه حسن نظر شما وهمکاران محترم آن اداره نسبت به اینجانب بوده را ملاحضه کردم،مراتب سپاس وقدردانی خود را به حضرتعالی اعلام نموده،توفیقات روزافزون شما را از درگاه احدیت مسئلت دارم.


                                                                                   با تشکر

                                                                                    روح اله ناصحی


موضوعات مرتبط: شهرستان فریدونکنار
تاریخ : شنبه ششم آبان ۱۳۹۱
نویسنده : فریدونکنار

بر اساس مصوبه جلسه مورخ 91/8/2 در خصوص عید سعید قربان گشت مشترکی با حضور صنعت،معدن و تجارت (رئیس ومعاون) مجمع امورصنفی(رئیس ومسئول بازرسی)شبکه بهداشت(معاون وکارشناس مربوطه)اتحادیه خواربارلبنیات(رئیس ونائب رئیس)در روز پنجشنبه مورخ 91/8/4 در سطح شهرستان فریدونکنار انجام شد.


موضوعات مرتبط: شهرستان فریدونکنار
تاریخ : چهارشنبه سوم آبان ۱۳۹۱
نویسنده : فریدونکنار

بر اساس مصوبه جلسه مورخ 91/8/2 رأس ساعت 10صبح روز چهارشنبه مورخ 91/8/3  بازدیدی از سوی آقای ناصحی رئیس اداره صنعت،معدن وتجارت فریدونکنار به همراه کارشناس وبازرسان اداره جهت وضعیت دام های زنده گوسفند در محل توزیع فروش دام انجام گردیده است.


موضوعات مرتبط: شهرستان فریدونکنار
تاریخ : چهارشنبه سوم آبان ۱۳۹۱
نویسنده : فریدونکنار

بر اساس بازرسی های انجام شده مقدار 610 تن جو و مقدار 1794 تن ذرت در شرکت راهبران مستقر در بندر فریدونکنار در تاریخ 91/6/28 توسط شرکت پایه پیریز کیسون از کشور روسیه خریداری وتخلیه گردیده است که مراتب کتباً به استحضار سازمان رسیده شده است.


موضوعات مرتبط: شهرستان فریدونکنار
تاریخ : چهارشنبه سوم آبان ۱۳۹۱
نویسنده : فریدونکنار

بر اساس دعوتنامه شماره 132/26/2409 مورخ 91/7/30 جلسه تأمین دام زنده(گوسفند) به مناسبت عید سعید قربان در مورخ 91/8/2 رأس ساعت 12:30بعدازظهر با حضور مسئولین شهرستانی(شهرداری-مجمع امورصنفی-اتحادیه قصابان-نماینده دامداران و...) در محل اداره صنعت،معدن وتجارت شهرستان تشکیل شد وتمهیداتی جهت ساماندهی دام زنده و... انجام گردیده است وجلسه رأ ساعت 2:30 با ذکر صلوات به پایان رسیده است.


موضوعات مرتبط: شهرستان فریدونکنار
تاریخ : یکشنبه سی ام مهر ۱۳۹۱
نویسنده : فریدونکنار

جلسه معارفه آقای روح اله ناصحی سرپرست اداره صنعت،معدن وتجارت شهرستان فریدونکنار در روز پنجشنبه مورخ 91/7/27 با حضور مسئولین استانی وشهرستانی در دفتر کار آقای مهندس قاسمی فرماندار محترم شهرستان تشکیل شد وهمچنین به همین مناسبت جلسه معارفه آقای روح اله ناصحی در محل اداره صنعت،معدن وتجارت شهرستان فریدونکنار با حضور رئیس محترم مجمع امورصنفی واعضاء هیأت رئیسه مجمع تشکیل گردید.


موضوعات مرتبط: شهرستان فریدونکنار
تاریخ : یکشنبه سی ام مهر ۱۳۹۱
نویسنده : فریدونکنار

طی حکمی از سوی آقای دکتر هاشم پور ریاست محترم سازمان صنعت،معدن وتجارت استان مازندران آقای روح اله ناصحی به عنوان سرپرست اداره صنعت،معدن وتجارت شهرستان فریدونکنار منصوب شد واز زحمات آقای هادی احدی نژاد سرپرست سابق اداره فریدونکنار تقدیر وتشکر شد.


موضوعات مرتبط: شهرستان فریدونکنار
تاریخ : یکشنبه سی ام مهر ۱۳۹۱
نویسنده : فریدونکنار
به موجب موافقت سازمان صنعت،معدن وتجارت استان مازندران وموافقت کمیسیون نظارت شهرستان فریدونکنار اتحادیه فرش دستباف این شهرستان با انجام مراحل قانونی واداری وانجام فراخوان عمومی که از تاریخ 91/7/1 انجام شد از زیر مجموعه اتحادیه فرش شهرستان بابلسر تفکیک وعنقریب نسبت به تشکیل اتحادیه مستقل اقدام خواهدشد.

موضوعات مرتبط: شهرستان فریدونکنار
تاریخ : دوشنبه سوم مهر ۱۳۹۱
نویسنده : فریدونکنار

به استناد نامه شماره 701/23474 مورخ 91/7/22 سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران اولین جلسه تأمین دام زنده(گوسفند)به مناسبت عید سعید قربان با حضور رئیس محترم مجمع امورصنفی ورئیس محترم اتحادیه قصابان ونماینده چوبداران وسایر تشکل های صنفی در روز سه شنبه مورخ 91/8/2 در محل اداره صنعت،معدن وتجارت شهرستان فریدونکنار تشکیل میشود تا نسبت به ساماندهی دام ایام عید سعید قربان تصمیم گیری گردد.موضوعات مرتبط: شهرستان فریدونکنار


آخرین مطالب